ConsulentPartnerConsulentPartner

NKF-Norsk Kommunalteknisk Forening og ConsulentPartner i samarbeid om renholdsbransjen innen offentig sektor.

NKF ønsker å bidra til ytterligere effektivisering og innovasjon i renholdsfaget – og gjør det i samarbeid med ConsulentPartner.

Renholdsfaget er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene, og daglig forvaltning og drift, og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og økt trivsel på arbeidsplassen.
De siste 20 årene, med økte helseplager relatert til inneklima, fremhever betydningen av renholderens kompetanse og verdi for samfunnet. Utviklingen har resultert i nye arbeidsmetoder, og utvikling av nytt utstyr/maskiner har skapt et økt behov for kompetanseheving innen bransjen

Godkjenningsordning på høring

Forslag til godkjenningsordning for renholdsbransjen er nå sendt ut på høring.

Forslaget til godkjenningsordning som er sendt ut, innebærer at alle renholdsvirksomheter må dokumentere at viktige helse,- miljø og sikkerhetskrav er oppfylt, og at de har oppfylt sine registreringsplikter overfor norske myndigheter.
– Dette forslaget er et første resultat av det etablerte trepartsbransjeprogrammet for renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS