ConsulentPartnerConsulentPartner

Fafo: Flere tar fagbrev enn på lenge

Antall beståtte fagbrev over de siste seks år viser en svak økning, og er betydelig over det «gamle» toppåret 1999/2000.

Av Trond Erik Hillestad
Publisert 17.08.2018 08:06

Det viser Fafo-rapport 2018:26, som har fått navnet «Renholdsbransjen sett nedenfra», og som ble fremlagt i går under Arendalsuka.

Rapporten tar for seg ulike trekk ved utviklingen i bransjen. Ett av dem er antallet fagbrev:

I 2012 viste en tilsvarende rapport fra Fafo at det fra skoleåret 1996/97 og fram til skoleåret 2010/11 var avlagt ialt 6530 fag- og svenne­prøver i renholds­operatørfaget, men at det også var en svak nedgang.

Det ga et gjennom­snitt for de 15 skole­årene på 435 bestått pr. år. Toppåret syntes å ha vært 1999/2000, da 581 avla og besto fag- og svenneprøve.

Årets rapport viser gledelig at den nedad­gående trenden fra den gang ser ut til å ha snudd. I perioden 2012 til 2017 har antallet beståtte fag­prøver i gjennom­snitt ligget på 619 i året. I 2017 var antallet 634.

Majoriteten tok fag­prøven gjennom praksis­kandidat­ordningen.

Rapporten er bestilt av Arbeids­tilsynet og har de to Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen som første­forfattere. Den kan lastes ned som PDF hos Fafo (om fagbrev eksplisitt, se side 84)

admin
About admin

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS