ConsulentPartnerConsulentPartner

Godkjenningsordning på høring

Forslag til godkjenningsordning for renholdsbransjen er nå sendt ut på høring.

Forslaget til godkjenningsordning som er sendt ut, innebærer at alle renholdsvirksomheter må dokumentere at viktige helse,- miljø og sikkerhetskrav er oppfylt, og at de har oppfylt sine registreringsplikter overfor norske myndigheter.
– Dette forslaget er et første resultat av det etablerte trepartsbransjeprogrammet for renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Forslaget til godkjenningsordning kan oppsummeres i tre hovedelementer:

  • Det foreslås å kombinere krav til å være registrert i bestemte offentlige registre, og krav om å legge frem nærmere angitt dokumentasjon på forholdene i virksomheten. Det oppstilles dokumentasjonskrav innenfor både arbeidsmiljølovgivningen og utlendingslovgivningen. Registerkravene omfatter offentlige registre på flere myndighetsområder. Departementet foreslår også at en ordning med id-kort blir integrert i godkjenningsordningen. Forslaget innebærer at det etableres en egen godkjenningsmyndighet som skal håndtere saksbehandlingen knyttet til godkjenningsordningen. Lovpålagt godkjenning
  • Departementet foreslår at det skal være ulovlig å drive renholdsvirksomhet uten godkjenning. Det foreslås også at det skal være ulovlig å benytte seg av tjenester fra virksomheter som driver uten nødvendig godkjenning.
  • Forslaget går ut på at godkjenningsordningen følges opp med tilsyn for å sikre at godkjenningsordningen ikke gir en falsk legitimitet til virksomheter som etter å ha blitt godkjent likevel ikke oppfyller vilkårene. – Både partene i bransjen og jeg har stor tro på at dette, sammen med den nylig vedtatte allmenngjøringsforskriften, vil bidra til å rydde opp i denne bransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Fristen for å komme med merknader til forslaget er 7. oktober 2011.

admin
About admin

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS