ConsulentPartnerConsulentPartner

Allmengjøring av renholdsoverenskomsten

1. september 2011 ble renholdsoverenskomsten allmenngjort. Det gjør det straffbart å betale mindre en 151,70 kr i timen for renhold i Norge. NHO Service har laget en veileder om allmenngjøring som du finner her.

Veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din bedrift, samt å gi konkrete råd for hvorledes bedriftene bør forholde seg til regelverket. Veilederen retter seg mot bedrifter som har renhold som kjernevirksomhet, men den vil også kunne være nyttig for bedrifter som kjøper renholdstjenester.
Renholdsoverenskomsten ble besluttet allmenngjort i juni 2011. NHO Service er positiv til allmenngjøringsvedtaket, og har i en lengre periode samarbeidet med LO og Norsk Arbeidsmandsforbund for å heve seriøsiteten i renholdsbransjen.
NHO Service anser allmenngjøring av renholdsoverenskomsten som et av flere nødvendige tiltak for å redusere antallet useriøse virksomheter og bidra til mer ordnede forhold i renholdsbransjen.
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter tråtte i kraft 1. september 2011.

Veilederen finner du her

Kontaktpersoner

johnny.haugland
About johnny.haugland

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS