ConsulentPartnerConsulentPartner

To INSTA-standarder for renholdsbransjen

Standardene er viktige for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester.
NS-INSTA 800 er en nordisk standard for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet, mens NS-INSTA 810 gjør det enklere å anskaffe renholdstjenester.


NS-INSTA 800standArden

NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet er en revisjon av tidligere utgave. Nytt er blant annet forbedrede registreringsskjemaer, mer fleksibel statistisk metode for å gjennomføre inspeksjoner og veiledning om hvordan man kan gjennomføre inspeksjoner.

NS-INSTA 810 – Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester er en ny standard som inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Standarden angir blant annet krav og anbefalinger om prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold.

johnny.haugland
About johnny.haugland

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS