ConsulentPartnerConsulentPartner

Sertifisert av Sintef!

Vi har nå oppnådd personsertifisering i hht. INSTA 800 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet!


Johnny Haugland i Consulent-Partner er nå sertifisert i henhold til høyeste nivå – 4 – med serfiseringsnummer 80024.

Standarden INSTA 800 «Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet» ble ved revisjonen i 2010 gjort sertifiserbar. Standardens tillegg A stiller betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800. SINTEF Certifications ordning for sertifisering etter standarden omfatter sertifisering på personnivå for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens Tillegg B. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17024.

 

admin
About admin

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS