ConsulentPartnerConsulentPartner

NKF-Norsk Kommunalteknisk Forening og ConsulentPartner i samarbeid om renholdsbransjen innen offentig sektor.

logo-png8_c64NKF ønsker å bidra til ytterligere effektivisering og innovasjon i renholdsfaget – og gjør det i samarbeid med ConsulentPartner.

Renholdsfaget er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene, og daglig forvaltning og drift, og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og økt trivsel på arbeidsplassen.
De siste 20 årene, med økte helseplager relatert til inneklima, fremhever betydningen av renholderens kompetanse og verdi for samfunnet. Utviklingen har resultert i nye arbeidsmetoder, og utvikling av nytt utstyr/maskiner har skapt et økt behov for kompetanseheving innen bransjen

Kursportefølje, også på forespørsel og som e-læring

NKF vil med denne satsningen bidra til at NKF´s medlemmer får styrket sin posisjon, faglige plattform og kompetanse innen renholdsfaget. Vi vil etter hvert tilby en hel portefølje med renholdsrelaterte kurs, både for renholdere og renholdsledere.
– Vi har startet forsiktig allerede, forteller Elisabeth Leikanger, rådgiver for NKF bygg og eiendom.
Hygiene-kurs og teamledelse (del 1) går hhv 9. og 10 desember, og flere kurs vil bli satt opp ut over vinteren.
Kursene kan også arrangeres regionalt på forespørsel fra en, eller flere kommuner. Etter hvert vil vi også tilby e-læringskurs, hvilket vi allerede har en bestilling på, sier Elisabeth.

Elisabeth Leikanger (arkivfoto)

NKF vil med denne satsningen bidra til at foreningens medlemmer får styrket sin posisjon, faglige platt­form og kompetanse innen renholds­faget. NKF vil etter hvert tilby en hel porte­følje med renholds­relaterte kurs, både for renholdere og renholds­ledere.

– Vi har startet forsiktig allerede, forteller Elisabeth Leikanger, rådgiver for NKF bygg og eiendom.

Hun opplyser at hygiene-kurs og teamledelse (del 1) går hhv 9. og 10 desember og at flere kurs vil bli satt opp ut over vinteren.

– Kursene kan også arrangeres regionalt på forespørsel fra en, eller flere kommuner. Etter hvert vil vi også tilby e-læringskurs, hvilket vi allerede har en bestilling på, sier Elisabeth Leikanger.

Nettverk

En stor del av renholdslederne møtes på NKFs årlige Drifts- og renholds­leder­konferanse, som NKF har arrangert i en årrekke. Konferansen har etablert seg som en betydnings­full møte­plass for mange.

– På konferansene har det kommet ønske om mer faste møte­plasser, og NKF Bygg og eiendom satser derfor på å etablere egne fylkesvise / regionale nettverk med fokus på renhold. Harald Andersen (nettverks­sekretær / medforfatter av Beste praksis, og Nøkkeltall for renhold) vil bistå NKF i dette arbeidet, forteller Elisabeth Leikanger.

Renholdsbransjen er i sterk utvikling

– Det gjelder å henge med i utviklingen, og dette omfatter også bruk av digitale hjelpe­midler.

– Med et skredder­sydd kurs­tilbud, og økt fokus på bruk av innovative verktøy for prosjek­tering og plan­legging av renhold, håper vi å kunne bidra til en positiv og spennende utvikling innen fag­området. NKF vil selvsagt også bygge videre på den gode dialogen og samarbeidet med privat sektor, avslutter Elisabeth Leikanger.

De kommuner som vurdere å delta på kurs, eller i et tema-nettverk med renhold som fokusområde, tar direkte kontakt med : elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no

Kilde: NKF satser mer på renhold

johnny.haugland
About johnny.haugland

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS