ConsulentPartnerConsulentPartner

Omtale

Renholdsfaget krever byggteknisk forståelse, og er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene.
Daglig forvaltning, drift og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og øker trivselen på arbeidsplassen.
ConsulentPartner ønsker å bidra til kompetanseheving, bedre forståelse for renholdsfaget, og bedre ressursutnyttelse og innovasjon innen fagområdet.
– Fagkunnskap er en forutsetning for godt renhold – det forutsetter også opplæring av den enkelte medarbeider. J.H.

Målgruppe: Renholdsledere og servicemedarbeidere som ønsker å spesialisere seg i renholdshygiene

Kursets innhold

Gjennomgang av smittekjeden
– Smittestoffer
– Smittekjeden

Personlig hygiene
Hygiene på arbeidsplassen
Hygiene og smitteprosedyrer i helseinstitusjoner
Hygiene i næringsmiddelvirksomhet.
Renholdshygiene
– Desinfeksjon
– Sterilisering

Forskriften for Skole og barnehager
Renholdskvalitet
Organisering av renhold
– Arbeids- og ansvarsfordeling
– Arbeidsmiljø i renhold

Mål

Etter å ha gjennomgått kurs i Renhold og hygiene skal deltakerne ha kunnskap om
-hygiene og smitteprosedyrer i helseinstitusjoner
-renholdshygiene i næringsmiddelvirksomhet.
-hvordan bryte smitteveier med riktig renhold, desinfeksjon og sterilisering
-hensiktsmessig valg og bruk av metoder, midler og utstyr til renhold
-renholdskvaliteter og systemer for kvalitetssikring
-organisering av renhold

Undervisningsform

Forelesninger og gruppearbeid

ANTIBIOTIKA­RESISTENS PÅ FREM­MARSJ

CONSULENTPARTNER ER MEDLEM I NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS