1

Renhold er en av de viktige og mest kostbare områdene innen FDV.

Med stadige utfordringer på kostnadsoptimalisering, vil derfor renhold være et av de viktigste områdene å ha god kontroll på.

ConsulentPartner benytter et digitalt tegningsbasert program for prosjektering som enkelt kan integreres med de tegninger organisasjonen har fra før. Erfaringer viser at når Renholdsavdelingen benytter tegninger aktivt i sitt arbeid, vil endringer raskt oppdages og rapporters tilbake. Dette gir gode muligheter for å holde tegningsarkivet oppdatert og funksjonelt for hele organisasjonen.

Programmet gir deg svarene på hvorfor tidene og kostnadene for de enkelte Prosjekt/bygg/rom blir som de blir. Siden ConsulentPartner benytter et normtall-basert kalkylesystem bygget opp med objekter organisert i de 4 objekt-gruppene (Gulv, inventar, vegg, himling), vil du alltid få god forståelse for hvordan ytelser og tider beregnes.

I det digitale tegningsbaserte programmet får du gode oversikter som gjør at du kan sammenligne (Benchmarke) det bygget du planlegger med andre tilsvarende bygg. Med analyserapporter kan du f.eks. få hjelp til å se forskjellene, og forstå årsakene til at en skole på 1 500 m2 koster mer å renholde enn en skole på 2 000 m2, slik at både brukere og renholdere forstår. Programmet hjelper deg også til å finne tiltak og bedre løsninger som øker kvaliteten og reduserer kostnadene.

Ta kontakt med ConsulentPartner – vi kan bistå deg med prosjektering og kalkyle.