10

Målgruppe: Ledere, teamledere, avdelingsledere og mellomledere
Dyktige teamledere vil i framtida bli en viktig økonomisk faktor som avgjør hvem som vinner i konkurransen.
Teamlederen har kanskje den viktigste funksjonen i en virksomhet. Han/hun har daglig kontakt med medarbeiderne og rapporterer tilbake til sin leder. Teamlederen skal være leder for sine medarbeidere og en resursperson som kan gi råd om hvordan teamet kan løse ulike arbeidsoppgaver på en smart og økonomisk måte.

Etter kurs for Team- og driftsledelse Del 1 har deltagerne hatt oppgaver for gjennomføring i tilknytning til egen arbeidsplass.

Oppgavene går på rollen som teamleder, hvordan motivere, instruere og undervise/veilede medarbeidere. Oppgavene vil bli fullført med rapport basert på egne erfaringer.
Ved kurs Team- og driftsledelse Del 2 vil deltagerne dele resultatene med øvrige kursdeltagere, og i felleskap evaluerer erfaringer i plenum.

Kurset fortsetter med gruppeoppgaver, gjennomgang av praktisk arbeidsteknikk, prosjektering/planlegging og avslutter med noe økonomi.
Fagansvar / Instruktør:

Johnny Haugland, ConsulentPartner, har i en årrekke drevet rådgivning innen renholdsfaget. Haugland besitter høy kompetanse innenfor renholdsfaget, og har over 30 års erfaring innen bransjen. Haugland var i sin tid adm.dir. i renholdsbedriftenes interesse organisasjon NRI, hvor han bl.a. satt som utvikler av godkjenningsordning for bransjen i privat sektor.
Han har også hatt et prosjektår som bransjerådgiver i NHO Service.
Haugland har lang erfaring fra privat sektor, og er også rådgiver for kommuner og fylkeskommuner.
Johnny Haugland er også sertifisert i henhold til INSTA 800 høyeste nivå – 4 – med sertifiseringsnummer 80024.
Påmelding og mer informasjon:

Kursets innhold:

  1. DAG
  • Innledning med repetisjon fra dag 1
  • Gjennomgang av praktisk trening
  • Evaluering
  • Gruppeoppgaver
  • Praktisk arbeidsteknikk
  • Prosjektere/planlegge arbeidet
  • Renholdsøkonomi

Kursstart: 09.00 (avslutning innen kl 16.00)
Kurset tilbys også som videokonferanse!
Ta kontakt og vi kan tilrettelegge for deg og dine ansatte!