8

ConsulentPartner er opptatt av å bygge samarbeid og allianser med andre seriøse organisasjoner og offentlige organer som arbeider for å bedre forholdene innen renhold, drift og vedlikehold.

Med over 30 års praksis, arbeider ConsulentPartner som rådgiver.
Renholdsfaget er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene, og en av de viktige og mest kostbare områdene innen FDV. Daglig forvaltning, drift og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Med stadige utfordringer på kostnadsoptimalisering, vil derfor renhold være et av de viktigste områdene å ha god kontroll på.

Med et skreddersydd kurstilbud, og økt fokus på bruk av innovative verktøy for prosjektering og planlegging av renhold, håper ConsulentPartner å kunne bidra til en positiv og spennende utvikling innen fagområdet.
ConsulentPartner Johnny Haugland satt som utvikler og leder av godkjenningsordningen «Godkjent Renholdsvirksomhet» i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen Virke i perioden 2005 til 2010.

I 2009 tok ConsulentPartner Johnny Haugland initiativet for én godkjenningsordning for renholdsbransjen, en ordning under offentlig myndighet. Dette gav støtet til ordningen som i dag er under forvaltning av Arbeidstilsynet, og ordningen er benevnt «Godkjent Renholdsbedrift». Målet med godkjenningsordningen er å skape skikkelighet i renholdsbransjen!
ConsulentPartner Johnny Haugland er sertifisert gjennom SINTEF Certification i NS INSTA 800, nivå 4. ConsulentPartner kjører NS INSTA 800 kurs på de ulike nivå.

Frittstående og nøytral INSTA-kvalitetskontrollør

ConsulentPartner er opptatt av å kunne bistå deg og din virksomhet som en støttespiller innen fagområdet.
2016 etablerte vi samarbeid med NKF – Norsk Kommunalteknisk Forening, interesseorganisasjon innen offentlig sektor. Vi presenterer våre kurstilbud gjennom samarbeidet.
La dine ansatte få tilgang til kompetansen – veien til fagbrev!
Vi har lenge arbeidet med å legge forholdene til rette for at bedriftene og de ansatte skal bli motivert til å ta veien til fagbrev. Hvilke muligheter finnes?

Kursprogram via videolæring

Her får du adgang til klasse/ og konferanserom og møter deltagere ‘in live’ fra ulike virksomheter og deler av landet. Delta i videolæring – kort vei til kompetansebygging.
Videolæring gjær det til en overkommelig investering.
ConsulentPartner er opptatt av å kunne bistå deg og din virksomhet som en støttespiller for å utvikle og bygge kompetanse innen renholdsoperatørfaget.

sintefsertifikat