Et team er et lag som har som mål å levere sine tjenester i samsvar med avtale innenfor avtalt tid og kvaliteter.

Det er derfor viktig med godt lagarbeid.

Stadig flere offentlige virksomheter og private bedrifter har innført teamarbeid. Det er virksomhetens ansvar å legge til rette for at teamlederne får tilstrekkelig kompetanse. Lojale og dyktige teamledere med tilstrekkelig kompetanse ivaretar arbeidsgivers interesser.

En dyktig teamleder bør være fortrolig med instruksjon og motivasjon, kjenne arbeidsmetoder og teknikker og kunne overføre sine kunnskaper til medarbeiderne slik at teamet i fellesskap utfører sitt arbeid på en smartere måte enn andre. Teamlederen får «laget sitt» til å nå de ideelle målene, ved å skape grunnlag for et godt samarbeid!

En teamleder skal være en god brobygger mellom bedriften, de ansatte og kunden.

Team- og driftsledelse er et kursprogram i to-2 samlinger, er lagt opp for ledere, teamledere, avdelingsledere og mellomledere innen de ulike faggrupper og avdelinger i virksomheten.

Etter kurs for Team- og driftsledelse Del 1 har deltagerne hatt oppgaver for gjennomføring i tilknytning til egen arbeidsplass. Oppgavene går på rollen som teamleder, hvordan motivere, instruere og undervise/veilede medarbeidere. Oppgavene vil bli fullført med rapport basert på egne erfaringer. Ved kurs Team- og driftsledelse Del 2 vil deltagerne dele resultatene med øvrige kursdeltagere, og i felleskap evaluerer erfaringer i plenum.

DEL 1

Etter kurs for Team- og driftsledelse Del 1 har deltagerne hatt oppgaver for gjennomføring i tilknytning til egen arbeidsplass.

Oppgavene går på rollen som teamleder, hvordan motivere, instruere og undervise/veilede medarbeidere. Oppgavene vil bli fullført med rapport basert på egne erfaringer.

DEL 2

Ved kurs Team- og driftsledelse Del 2 vil deltagerne dele resultatene med øvrige kursdeltagere, og i felleskap evaluerer erfaringer i plenum.

Kurset fortsetter med gruppeoppgaver, gjennomgang av praktisk renholdsteknikk, prosjektering/ planlegging av arbeidsprosesser.

Dyktige teamledere vil i framtida bli en viktig økonomisk faktor som avgjør hvem som vinner i konkurransen.

Johnny Haugland

ConsulentPartner

Teamlederen må ha kunnskap om, og evne til å kunne

 • Planlegge arbeid
 • Vurdere arbeidstaker
 • Forberede og gjennomføre instruksjon
 • Organisere arbeidet
 • Være motiverende
 • Ha evne til å benytte instruksjonsteknikk
 • Være konfliktløsende
 • Skape godt samarbeid

Teamleder skal

 • Igangsette arbeidet.
 • Instruere i riktig bruk av metoder og med minst mulig arbeidsbelastning.
 • Kontrollere at medarbeider bruker metoden riktig.
 • Registrere hvor mye tid medarbeiderne trenger for å holde gjennomføre planlagt arbeid
 • Beregne hvor mye tid de kan spare totalt på en arbeidsplass, ved å velge den metoden som med minst arbeidsinnsats gir et tilfredsstillende resultat.
 • Komme med forslag til hvordan innspart arbeidstid kan brukes til beste for arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Gjennomføre arbeid med minst mulig forbruk av tid og lavest mulig arbeidsbelastning, gir viktig konkurransefortrinn.

LAST NED FAKTAARK 1

LAST NED FAKTAARK 2