Omtale

Renholdsfaget krever byggteknisk forståelse, og er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene.

Det settes stadig større krav til kvalitet av renholdsleveransen, i et samfunn som er seg stadig mer bevisst krav for godt inneklima og hygieniske standard. Daglig forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygg har stor krav og målsetninger for økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og øker trivselen på arbeidsplassen.

NS INSTA 800 er et viktig verktøy for å kvalitetsstyre renholdsleveransen – og dermed nå lovpålagte og avtalte kvalitetskrav. NS INSTA 800 er et styringsverktøy som innkjøper, drift og vedlikeholdsavdelinger, arbeidsleder/ inspektør, renholdsledere og renholdere – alle bør ha en god forståelse av hva NS INSTA 800 er. Dette vil styrke alle ledd innen drift og vedlikehold av bygningsmassen, og bidra til god kommunikasjon innen det sentrale området som renhold utgjør.
NKF ønsker å bidra til kompetanseheving, bedre forståelse for renholdsfaget, og bedre ressursutnyttelse og innovasjon innen fagområdet.

Fagkunnskap er en forutsetning for godt renhold – det forutsetter også opplæring av den enkelte medarbeider. J.H.

Målgruppe: Innkjøper, drift og vedlikeholdsavdelinger, arbeidsleder/ inspektør, renholdsledere og renholdere/servicemedarbeidere som setter seg som mål å øke sin kompetanse og forståelse av NS INSTA 800 – som stadig mer vil styre renholdsleveransen i fremtiden.

Kursstart: 09.00 (avslutning innen kl 16.00)

Mål

Etter å ha gjennomgått kurs i NS INSTA 800 – kvalitetsstyrt renhold skal deltakerne ha kunnskap om

 • hvordan NS INSTA 800 er bygd opp, med termer og definisjoner
 • f.eks. termene LT og VT, objektgrupper, samlinger av urenheter og kvalitetsprofiler.
 • hvordan bruke NS INSTA 800 som kvalitetsstyring av renholdsleveransen for renholdere/ servicemarbeider – hvordan bruke standarden i den operative hverdag
 • hvordan gjennomføre kontroll
 • hvordan bedømme og klassifisere den faktiske renholdskvalitet
 • gjennom standarden styrke samspillet mellom partene i en renholdsleveranse.

Undervisningsform

Forelesninger og gruppearbeid

Kursets innhold

NS INSTA 800? Hva er det?

 • Hvorfor en nordisk standard
 • Et verktøy
 • Hvem skal følge standarden?

Visuell kontroll
Termer og definisjoner
Kvalitetsmål
kvalitetsprofiler
Stikkprøveplaner

 • Enkel stikkprøveplan
 • Dobbel stikkprøveplan
 • Plan for totalkontroll
 • Kontroll
 • prosedyrer for gjennomføring av kontroll
 • tabell(5)for utvelgelse av stikkprøvestørrelse
 • kontrollskjema
 •  bedømmelse av rengjøringskvalitet
 • tabell(4) – kvalitetsmål
 • prosedyrer ved IG/ ikke godkjent kontroll
 • kvalitetsprofiler

Tilbakemelding til kunden etterkontroll

 • rapport

Objektiv kontroll – instrumentelle målemetoder

 • støvmålinger
 • hygieniske forhold
 • friksjon
 • glans
 • statisk elektrisitet

Formål og bruksområder
Målehyppighet
Tabeller og skjematikk
Rapportering til kunde
Forankring i kontrakt

NS-INSTA 800 standarden er utviklet i samarbeid mellom en rekke renholdsbedrifter, arbeidsgiverforeninger, fagforeninger og brukergrupper i Norge, Sverige og Danmark.

Johhny Haugland

ConsulentPartner

Hensikten med denne standarden er å beskrive et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvalitet.Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger. For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon av disse.

Systemet kan brukes på forskjellige måter:

 • til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet
 • til vurdering av belastning og/eller tilsmussingsgrad
 • beskrivelse av resultatkrav i forbindelse med anbud, tilbud, bestilling og/eller utføring av en rengjøringstjeneste
 • til konstatering av oppnådd kvalitetsnivå i forhold til rengjøringsaktiviteten.

Denne standarden beskriver kun systemets bruk til fastsettelse av en ønsket kvalitet og til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet.

Systemet kan brukes i alle typer bygninger og lokaliteter, for eksempel alle typer lokaler i kontorbygninger, sykehus, skoler, barnehager, kjøpesentre, butikklokaler, produksjonslokaler, hoteller, serveringssteder, båter, busser, tog, fly m.m.

Inneklima påvirkes i særlig grad av støv. For å oppnå et akseptabelt inneklima, selv om man ikke har høy rengjøringskvalitet for øvrig, kan det være aktuelt å sette spesielle krav til støv. Dette kan best gjøres ved bruk av støvmålinger. Kunden kan spesifisere støvmålinger som beskrevet i tillegg D.1, alene eller som et supplement til visuell kontroll. Kunden må spesifisere når målingen skal foretas, og hvilket støvnivå i henhold til tabell D.1 som aksepteres. Systemet omfatter ikke måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver.

Omfanget av og kriterier for måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver fastsettes i avtalen.

NS-INSTA 800 skal brukes til vurdering av rengjøringskvalitet i et konkret lokale, dette uavhengig av hvilke rengjøringssystemer, frekvenser og metoder som er benyttet.

NS-INSTA 800 beskriver det resultat som skal oppnåes etter avtalt rengjøring umiddelbart etter utført arbeid. NS-INSTA 800 kontrollene foretas rett etter at renhold er gjennomført – dette fordi renhold er en ‘ferskvare’.

 

Hvorfor oss?

 • Vi har lang erfaring i arbeid med NS-Insta 800, og kan bistå på mange områder:
 • Gjennomføre kontroller.
 • Bistå med opplæring og kurs.
  En nøytral tredjepart.[/tab]
BKK vil fortsette å basere renholdet på NS-INSTA 800. Når en uavhengig kontroll viser avvik, burde det være selvsagt at renholdsfirma retter opp for egen regning

Rune Søreide

BKK