NKF ønsker å bidra til
effektivisering og innovasjon

NKF satser på renhold innen offentlig sektor i samarbeid med ConsulentPartner

Renholdsfaget er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene, og daglig forvaltning og drift, og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard.

Riktig renhold skaper godt inneklima, og økt trivsel på arbeidsplassen.

De siste 20 årene, med økte helseplager relatert til inneklima, fremhever betydningen av renholderens kompetanse og verdi for samfunnet. Utviklingen har resultert i nye arbeidsmetoder, og utvikling av nytt utstyr/maskiner har skapt et økt behov for kompetanseheving innen bransjen.

– Det gjelder å henge med i utviklingen, og dette omfatter også bruk av digitale hjelpemidler.

Med et skreddersydd kurstilbud, og økt fokus på bruk av innovative verktøy for prosjektering og planlegging av renhold, håper vi å kunne bidra til en positiv og spennende utvikling innen fagområdet.

NKF vil selvsagt også bygge videre på den gode dialogen og samarbeidet med privat sektor, avslutter Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKF.

SE ARTIKKEL FRA RENHOLDSNYTT