ConsulentPartnerConsulentPartner

Ring oss gjerne

+47 94 83 23 25

Du finn oss her:

Nordre Eidsbøen 35
5392 Storebø

 

ConsulentPartner er et senter for heving og utveksling av kompetanse innen renholdsfaget

Høsten 2011 startet Johnny Haugland foretaket ConsulentPartner. Med solid bransjeerfaring, blant annet fra NRI og NHO Service ser vi fram til å kunne arbeide i enda sterkere grad med å utvikle den norske renholdbransjen. Målet er som alltid å heve kompetanse og forståelse for renholdsfaget!

 

TJENESTENE VÅRE

Vi har mange nyttige kurs

Bransjerådgiver i renhold

Johnny Haugland, ConsulentPartner, har i en årrekke drevet rådgivning innen renholdsfaget. Haugland besitter høy kompetanse innenfor renholdsfaget, og har over 30 års erfaring innen bransjen. Haugland var i sin tid adm.dir. i renholdsbedriftenes interesse organisasjon NRI, hvor han bl.a. satt som utvikler av godkjenningsordning for bransjen i privat sektor.

Han har også hatt et prosjektår som bransjerådgiver i NHO Service.
Haugland har lang erfaring fra privat sektor, og er også rådgiver for kommuner og fylkeskommuner.
Johnny Haugland er også sertifisert i henhold til INSTA 800 høyeste nivå – 4 – med sertifiseringsnummer 80024.

Basiskurs i renhold

Basisopplæring Renhold er bransjens svar på behovet for et nytt, oppdatert undervisningsmateriell som er enkelt å ta i bruk. Den teksten som er samlet mellom disse permene baserer seg på ulik faglitteratur og andre skriftlige kilder, i tillegg til at mange erfarne personer i renholdsbransjen har vært involvert i arbeidet.

Teamleaderkurs

Dyktige teamledere vil i framtida bli en viktig økonomisk faktor som avgjør hvem som vinner i konkurransen.
Teamlederen har kanskje den viktigste funksjonen i en renholdsorganisasjon. Han/hun har daglig kontakt med renholderne og rapporterer tilbake til sin leder. Teamlederen skal være leder for renholderne og en resursperson som kan gi råd om hvordan teamet kan løse ulike renholdsoppgaver på en smart og økonomisk måte.

Smittevern / Hygiene

Renholdsfaget krever byggteknisk forståelse, men det krever også god forståelse av og kjennskap til smittevern og hygiene. Kunnskap om hygiene og smitteprosedyrer er viktig i dagens renholdstjenester innen helseinstitusjoner generelt, men også spesielt fordi MRSA nå sprer seg i økende grad også i primærhelsetjenesten.

Smittevernloven med tilhørende forskrifter krever at alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som blant annet omfatter infeksjonsforebygging. Viktige ledd i infeksjonsforebygging er blant annet håndhygiene, rutiner for håndtering, rengjøring og desinfeksjon av materialer og utstyr, og renholdsrutiner for ulike lokaler.

NS INSTA 800

NS INSTA 800 er et viktig verktøy for å kvalitetsstyre renholdsleveransen – og dermed nå lovpålagte og avtalte kvalitetskrav. NS INSTA 800 er et styringsverktøy som innkjøper, drift og vedlikeholdsavdelinger, arbeidsleder/ inspektør, renholdsledere og renholdere – alle bør ha en god forståelse av hva NS INSTA 800 er. Dette vil styrke alle ledd innen drift og vedlikehold av bygningsmassen, og bidra til god kommunikasjon innen det sentrale området som renhold utgjør.

Fagansvar / Instruktør

Yrkesfagløftet

Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og bekjempe et uakseptabelt høyt frafall. Det trengs flere lærlingeplasser og flere tilpassede utdanningsløp.

Videokurs

Prosjektering

Renhold er en av de viktige og mest kostbare områdene innen FDV.
Med stadige utfordringer på kostnadsoptimalisering, vil derfor renhold være et av de viktigste områdene å ha god kontroll på.

Ønsker du bistand til prosjektering, arealberegning og planlegging av renholdet? Skal du være med i en anbudskonkurranse? Skal du planlegge et pristilbud?ConsulentPartner benytter Jonathan Clean som enkelt kan integreres med de tegninger organisasjonen har fra før.Jonathan Clean gir deg svarene på hvorfor tidene og kostnadene for de enkelte Prosjekt/bygg/rom blir som de blir.

Konsulenttjenester

Johnny Haugland, ConsulentPartner, har i en årrekke drevet rådgivning innen renholdsfaget. Haugland besitter høy kompetanse innenfor renholdsfaget, og har over 30 års erfaring innen bransjen. Haugland var i sin tid adm.dir./generaldirektør i renholds-bedriftenes interesse organisasjon NRI, hvor han bl.a. satt som utvikler av godkjenningsordning for bransjen i privat sektor.

Han har også hatt et prosjektår som bransjerådgiver i NHO Service.
Haugland har lang erfaring fra privat sektor, og er også rådgiver for kommuner og fylkeskommuner.
Johnny Haugland er også sertifisert i henhold til INSTA 800 høyeste nivå – 4 – med sertifiseringsnummer 80024.

 

Rangering på kurs

VURDERING AV FORELESEREN

1
2
3
4
5
6

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på kursene vi har holdt.

Resultatene er basert på evaluering fra de 13 kursene som ConsulentPartner har kjørt for off.sektor (kommuner o.a) gjennom 2016.

I tillegg deltok ConsulentPartner med 10 innlegg på Miljø og Teknikk-konferansen som NKF arrangerer hvert tredje år på Telenor Arena, Fornebu, samt deltagelse på FDV konferansen «Jobb smartere», som ble avholdt om bord på ColorLine.

Ønsker du detaljert evaluering fra kursene, kan du laste ned resultetene her.

TOTAL RANGERING

Rangering fra 1 til 6, der 6 er høyest. Angis i antall som har gitt score

1

2

3

4

5

6

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS