ConsulentPartnerConsulentPartner

Fafo: Flere tar fagbrev enn på lenge

Antall beståtte fagbrev over de siste seks år viser en svak økning, og er betydelig over det «gamle» toppåret 1999/2000.

Av Trond Erik Hillestad
Publisert 17.08.2018 08:06

Det viser Fafo-rapport 2018:26, som har fått navnet «Renholdsbransjen sett nedenfra», og som ble fremlagt i går under Arendalsuka.

Stovner tar grep for endringsprosesser

Vi fortsetter 2017 med artikkelserien hvor vi presenterer kommuner som nå ser resultater i egen drift gjennom endringsprosesser av renhold

Renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 % av FDV-kostnadene for en bygning, altså omtrent som energikostnadene. Optimalisering av verdikjeden er en forutsetning for å møte morgendagens krav til drift. Det er alltid et spørsmål om økonomi!

Rana – gevinst til kommuner som tar «grep»

Gevinst til kommuner som tar «grep» for endringsprosesser innen renhold og drift

Renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 % av FDV-kostnadene for en bygning, altså omtrent som energikostnadene. Optimalisering av verdikjeden er en forutsetning for å møte morgendagens krav til drift. Det er alltid et spørsmål om økonomi!

RENHOLD – sentralt i verdikjeden

Optimalisering av verdikjeden er en forutsetning for å møte morgendagens krav til drift. NKF ønsker nå å sette fokus på gevinster innen renhold. Bedre kontroll av kostnadene, vil gjøre kommune-Norge konkurransedyktig. Det er alltid et spørsmål om økonomi!

Sertifisert av Sintef!

Vi har nå oppnådd personsertifisering i hht. INSTA 800 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet!


Johnny Haugland i Consulent-Partner er nå sertifisert i henhold til høyeste nivå – 4 – med serfiseringsnummer 80024.

Standarden INSTA 800 «Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet» ble ved revisjonen i 2010 gjort sertifiserbar. Standardens tillegg A stiller betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800. SINTEF Certifications ordning for sertifisering etter standarden omfatter sertifisering på personnivå for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens Tillegg B. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17024.

 

1 2

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS