ConsulentPartnerConsulentPartner

To INSTA-standarder for renholdsbransjen

Standardene er viktige for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester.
NS-INSTA 800 er en nordisk standard for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet, mens NS-INSTA 810 gjør det enklere å anskaffe renholdstjenester.

NS-INSTA 800standArden

NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet er en revisjon av tidligere utgave. Nytt er blant annet forbedrede registreringsskjemaer, mer fleksibel statistisk metode for å gjennomføre inspeksjoner og veiledning om hvordan man kan gjennomføre inspeksjoner.

NS-INSTA 810 – Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester er en ny standard som inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Standarden angir blant annet krav og anbefalinger om prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold.

Godkjenningsordning på høring

Forslag til godkjenningsordning for renholdsbransjen er nå sendt ut på høring.

Forslaget til godkjenningsordning som er sendt ut, innebærer at alle renholdsvirksomheter må dokumentere at viktige helse,- miljø og sikkerhetskrav er oppfylt, og at de har oppfylt sine registreringsplikter overfor norske myndigheter.
– Dette forslaget er et første resultat av det etablerte trepartsbransjeprogrammet for renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

FDV-dagene 2012

FDV-DAGENE er den største og viktigste arenaen for leverandører og produsenter med produkter og tjenester for de som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg. Under messen presenteres det siste innen teknologi og utvikling for eiendomsbransjen.

FDV-dagene er en arena for fremtidige produkter og tjenester tilpasset morgendagens krav.

Også denne gangen arrangeres FDV-dagene parallelt med fagmessen VVS-dagene. Onsdag 17. – fredag 19. oktober vil disse to messene være treffpunktet for alle som er opptatt av miljø, inneklima, fornybar energi, hygiene, vannkvalitet, vann og avløp, eiendomsforvaltning og utemiljø.

 

Åpningstider FDV-dagene 2012

Onsdag 17. oktober kl. 1000 – 1800

Torsdag 18. oktober kl. 1000 – 2000

Fredag 19. oktober kl. 0900 – 1700

1 2

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS